Blog

PF 2023 od Dudáků Tryhuků

Letos jsme i přes rodičovské povinnosti stihli tolik akcí,že se nám všechny ani na PFko nevlezou.Tímto děkujeme za prozpívaný a produdaný rok 2022 a do toho nového všem přejeme,aby vám nikdy nechybělo to,co symbolizují adventní svíce – čili NADĚJE, MÍR, RADOST a LÁSKA. Ať jste neustále v obklopení svých nejbližších a ve zdraví se opět setkáme v novém roce.
Dudáci